Bookmark and Share
ค้นหาสินค้า
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา

logo

  

 

               ชื่อรุ่น                     :  Logo   

              Model                    :  105_blue

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากสแตนเลส, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   -

 

                 ชื่อรุ่น                     :  Logo   

              Model                    :  105_black

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากสแตนเลส, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   -

 

             ชื่อรุ่น                      :  Logo   

              Model                    :  105_green

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากสแตนเลส, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   -

 

              ชื่อรุ่น                     :  Logo   

              Model                    :  105_blue

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากสแตนเลส, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   -

 

             ชื่อรุ่น                     :  Logo   

              Model                    :  106

                  ลักษณะ                  :  ดินสอกด ขนาด 0.5

              วัสดุ                       :  ด้ามทำจากสแตนเลส, คลิปเป็นโลหะทองเหลืองชูบโครเมี่ยม

                 ขนาด                          :  0.5

             ไส้หมึกที่ใช้               : ไส้ดินสอ M41(0.5 mm)

              Designer                 : Wolfgang Fabian

            รางวัล ที่ได้รับ             :   -